Adverteerder2

  • Je advertentie mag niet concurrerend zijn voor het evenement waar het magazine uitgedeeld wordt. Hier rekenen we op je eerlijkheid en gezond verstand. Indien u een advertentie bestelt die toch concurrerend blijkt te zijn, dan storten we uiteraard de gemaakte betalingen terug en maken we de bestelling ongedaan. Let wel op: hier kan een administratieve kost van €50 aangerekend worden indien dit meermaals voorvalt. Enkele voorbeelden: Als discotheek kan je niet adverteren in een magazine dat wordt uitgedeeld in een andere discotheek. Als voetbalploeg kan je niet adverteren in een magazine dat wordt uitgedeeld op een match van een andere voetbalploeg. Een fuif kan niet adverteren in het magazine van een andere fuif wanneer de 2 fuiven op dezelfde dag doorgaan. Wat bij voorbeeld wel kan: Een discotheek adverteert in een magazine van een festival. Een fuiforganisator van Fuif X maakt reclame in een magazine van fuif Y, waarbij fuif X 2 weken later dan fuif Y doorgaat.
  • Je advertentie mag niet aanstootgevend zijn. We overleggen steeds met de organisator van het evenement over de inhoud van de advertenties, gebruikte teksten en afbeeldingen.
  • Je advertentie mag de overeenkomsten met andere sponsors niet in het gedrang brengen. Stel dat het evenement een exclusieve overeenkomst heeft met sponsor X, dan kan uw advertentie geweigerd worden. Uiteraard zorgen we er desgevallend voor dat uw advertentie kosteloos geannuleerd wordt.