Aanplaktaks Wat je moet doen

Voor alle drukwerk en reclamedragers groter dan 1m² is er een aanplakkingstaks verschuldigd wanneer u deze openbaar gaat vertonen.  Enkel affiches groter dan 1m² als bekendmaking van feesten “uitsluitend ingericht met een liefdadig of menselijk doel” zijn vrijgesteld van deze taks.

Enkele nuttige tips:

  • Vermeld altijd een verantwoordelijke uitgever. Dit doe je met de afkorting V.U. met daarachter zijn naam, voornaam en het domicilie adres van deze persoon. Vernoem niet het adres van de organisatie;
  • Drukken met zwarte inkt op witte affiches was vroeger verboden, deze kleurencombinatie was voorbehouden voor de overheid. De wet houdende administratieve vereenvoudiging van 3 februari 2005 heft het decreet van 22-28 juli 1791 tot regeling van de kleur van de aanplakbiljetten op. (art. 2) Dit betekent dat je voortaan voor affiches ook zwarte letters op een witte achtergrond mag gebruiken;
  • Er mogen geen verkeerstekens op de affiches worden afgebeeld;
  • Fluorescerende affiches moeten op minstens 75 meter afstand van verkeerslichten worden aangeplakt;
    Let op met ‘wild’ aanplakken. Hiervoor kun je meestal een behoorlijke boete krijgen. Dus niet aanplakken op bushokjes, elektriciteitscabines, afsluitingen, muren straatmeubilair, privé-eigendom…;
  • Om je affiches te mogen plaatsen op gemeentelijke aanplakborden moet je informeren bij de gemeente zelf. Vaak is het zo dat de affiches dan moeten worden binnengebracht bij de gemeente, die ze dan zelf op de aanplakborden aanbrengt;
  • Als je zelf aanplakborden wilt zetten heb je in de meeste gevallen een bouwvergunning van de gemeente nodig. Wil je aanplakborden plaatsen langs gewestwegen dan moet je hiervoor eerst toestemming vragen bij de provinciale dienst ‘Bruggen en Wegen’.
  • Als je affiche ook publiciteit bevat van een commerciële sponsor is deze ook vrij van zegelrecht zolang het hoofdobject van je affiche het aankondigen van de activiteit is;
  • Let op met het gebruik van foto’s, tekeningen, cartoons of stripfiguren, zeker als je ze downloadt van het internet of kopieert uit een boek of tijdschrift. Vele van deze documenten zijn auteursrechterlijk beschermd! Dat betekent dat je toestemming voor gebruik moet krijgen van de auteur en wellicht een vergoeding moet betalen

WET
De belasting voor aanplakking wordt geregeld in het Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op het met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten.

De artikelen 228 tot en met 240/7 regelen de belasting voor aanplakking.

Wat je concreet moet doen:

Je downloadt de pdf , vult die vervolgens in met uw gegevens en daarna verzend je deze naar CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be . Meer uitleg over wanneer en hoe je de taxen moet betalen vind je op de 2e, 3e en 4e pagina van de pdf.

[sdm_download id=”1940″ fancy=”0″ color=”green”]

[sdm_download id=”1937″ fancy=”0″ color=”green”]

Printworx BVBA deelt deze info mee maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correcte inhoud. Gelieve u steeds voldoende te informeren bij het bevoegde kantoor:

Inningscentrum – Diverse Taksen
Koning Albert II-laan 33 bus 431
1030 Brussel
E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be